Мы предлагаем

321
Главная » О нас » Полезное » База готовых работ » Дипломные работы ЭКОНОМИКА (15) » Диплом маркетингове дослідження підприємства


Диплом маркетингове дослідження підприємства


Зміст 
Вступ 
РОЗДІЛ І. СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ 
1.1. Аналіз діяльності підприємства на ринку 
1.2. Аналіз маркетингового середовища ТОВ "Фирма-Радио"
1.3. Визначення маркетингової управлінської проблеми 
РОЗДІЛ ІІ. ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВО ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Визначення цілей та завдань дослідження. Обґрунтування пошукових питань
2.2. Планування і організація збору даних 
2.3. Збір та аналіз даних
РОЗДІЛ ІІІ. РОЗРОБЛЕННЯ РЕКОМЕНТАЦІЙ ЩОДО КОРЕГУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
3.1. Висновки за результатами дослідження 
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення маркетингової діяльності підприємства
3.3. Економічне обгрунтування ефективності маркетингових заходів 
Висновки
Список використаної літератури 
Додатки 

Вступ 
В наш час підприємства та організації все більше усвідомлюють необхідність розробки комплексної ринкової стратегії та стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок. Типовим для більшості підприємств є практична відсутність чітко сформованих цілей, а якщо вони і є, то давно не переглядалися, або ж їх досягнення не контролюється. В період затяжної економічної кризи, в значенні нестабільності економічної і фінансової ситуації на підприємстві, застосування стратегічного планування є необхідною складовою для виходу підприємства на зовнішній ринок. Кожне підприємство повинно мати цілі діяльності, та вміти їх досягти. На сьогоднішній день головною проблемою стратегічного планування на підприємствах є відсутність вірно розроблених цілей діяльності підприємства по основним напрямкам та стратегії їх досягнення. 
В сучасних умовах діяльність по розробці комплексної економічної стратегії підприємства повинна бути пріоритетною. Таким чином, якщо зовнішньоекономічна стратегія – це набір правил та прийомів, за допомогою яких досягаються поставлені цілі розвитку підприємства, то розробка комплексної стратегії виходу на зовнішній ринок включає в себе як поставлені цілі діяльності по основним напрямкам, так і шляхи їх досягнення. Успішна підприємницька діяльность на міжнародному ринку це насамперед вірно обрана стратегія, вірно поставлана місія, цілі та задачі компанії. Саме це дозволить підприємству ефективно функціонувати на зовнішньому ринку, що в майбутньому призведе до зайняття лідируючого положення та дасть можливість отримати надприбуток. У зв’язку з такою об’єктивною необхідністю, перед керівництвом підприємства, постає питання про необхідність розробки комплексної стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок, котра б дала позитивний результ діяльності на міжнародному ринку. 
Сучасне ведення підприємницької діяльності на зовнішньому ринку вимагає застосування нових методів проведення зовнішньоекономічної діяльності, та забезпечення її ефективного управління. Підприємсто, при виході на зовнішній ринок, має багато проблем, такі як: розробка ефективної стратегічної програми, вибір способу виходу на зовнішній ринок, пошук іноземного партнера по співробітництву, а також необхідно враховувати ризики, що виникають при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Саме ці проблеми є найбільш актуальними на сьогоднішній день в розвитку підприємства. Дипломна робота присвячена дослідженню теоретичного та практичного аспекту розробки стратегії для виходу нової послуги підприємства на зовнішній ринок, на прикладі компанії ТОВ «Фірма-РАДИО». В роботі розкривається суть поняття маркетингового планування, як необхідного елемента для розробки зовнішньоекономічної стратегії, необхідність управління ним для досягнення стратегічних цілей підприємства на зовнішньому ринку. 
 Робота націлена на розробку комплексної стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок. Метою дипломної роботи є комплексна розробка стратегії виходу нової послуги на зовнішній ринок ТОВ «Фірма-РАДИО» дослідження методів та процедури стратегічного планування, розробка стратегії підприємства, зокрема пошук ефективного способу виходу на зовнішній ринок. До основних задач, які необхідно вирішити в дипломній роботі відносяться: дослідження теоретичного та практичного аспекту розробки комплексної стратегії виходу нової послуги на зовнішній ринок, і впровадження теоретичних розробок в практику. Це має сприяти прийняттю ефективних рішень в розробці ринкової стратегії, які значною мірою визначають успіх будь-якого підприємства.

+ 7 978 859-05-98

Intertelecom:
+38(094)710-03-80

Life +38(093)934-55-61

в России +7(978)859-05-79

diplom-magistra

diplom.magistra@gmail.com